Santa Llúcia

No tenim cap notícia d'aquest temple fins l'any 1825, quan estava en runes i la família Noguer de Segueró la va restaurar. Pere de Noguer i de Rocafiguera va fer reconstruir la teulada, la cornisa, el retaule, el cor i els bancs. Malauradament el temple va tornar a quedar abandonat i en la dècada dels vuitanta del segle passat va necessitar una nova restauració.
La petita capella probablement va ser edificada en el segle XII. Té una sola nau coberta amb volta de canó i capçada a l'est per un absis semicircular. Aquest absis va tornar al descobert en la darrera restauració, ja que havia quedat ocult per diverses construccions posteriors. En la part central de l'absis s'obre una finestra de doble esqueixada. Al costat de l'absis, a l'exterior de l'edifici, sembla que hi ha una pica rectangular.
• Malauradament aquesta església és dins d'una finca particular i no s'hi pot accedir.

  • ARQUITECTURA

    La façana oest és la part més modificada. Allí s'obre la porta d'accés, de factura moderna i descentrada. Sembla que la porta original estava situada en el mur sud, ara ocult per la construcció d'un mas.
    Sobre la porta s'obre una finestra de doble esqueixada. Coronava aquest mur un campanar de cadireta de dos ulls, del qual només se n'ha conservat un, tot i que molt modificat.